Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a GBR Event Vendéglátóipari és Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. 1. em. 1. ajtó, adószám: 28741844-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruházhasználatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: GBR Event Vendéglátóipari és Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató rövid neve: GBR Event Kft.
A szolgáltató székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. 1. em. 1. ajtó
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@gundel.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-371905
Adószáma: 28741844-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36306032480
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 
Engedély száma:
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

DotRoll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefon: +36-1-432-3232
Fax: +36-1-432-3231
E-mail cím: support@dotroll.com
Web: https://dotroll.com/hu/

Alapvető rendelkezések

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételekben használt leggyakoribb fogalmakon az alábbiak értendők:

Szolgáltató: A GBR Event Kft., amely a www.gundel.hu oldalon termékeket értékesít.

Felhasználó: Az a 16. életévét betöltött személy, aki a www.gundel.hu oldal tartalmához hozzáfér.

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a www.gundel.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókot hoz létre, elfogadva ezáltal a www.gundel.hu Általános Szolgáltatási Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése.

Vásárló: az az Ügyfél, aki a www.gundel.hu oldalon a felhasználói fiókon keresztül megrendelést ad le.

Felhasználói fiók: a Felhasználó a www.gundel.hu oldalon regisztráció útján saját felhasználói fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával, amely kizárólagos feltétele a rendelés leadásának. A felhasználói fiók tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot. A Felhasználó felel azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

Weboldal: A Szolgáltató www.gundel.hu honlapja

Webshop: A www.gundel.hu weboldalon a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi portál

1.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3.  A GBR Event Kft. mint a weboldalon elérhető online webshop üzemeltetője fenntartja a jogot a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a GBR Event Kft. rövid tájékoztató formájában tájékoztatja Felhasználóit, amelyet a weboldal erre a célra szolgáló felülete, a GBR Event Kft. által küldött hírlevél vagy minden regisztrált Felhasználónak az általuk megadott e-mail címekre küldött értesítés tartalmazhat. Az Általános Szolgáltatási Feltételek módosított változata megjelenik a weboldalon. Javasoljuk, hogy minden vásárlást megelőzően olvassa el a weboldalon közzétett Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmát.

1.4.  A szerzői jogokat az 1999. évi LXXVI. törvény szabályozza, mely törvény 1. § értelmében a weboldal, beleértve a weboldalon üzemeltetett webshop szerzői műnek minősül, amely alapján a weboldal és a weboldalon üzemeltett webshop szerzői jogvédelem alatt állnak.

Az 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (1) bekezdése értelmében a szerzőnek, jelen esetben a Szolgáltatónak kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Ez alapján TILOS a weboldalon található bármilyen képi, hang, és írásos tartalomnak a Szolgáltató írásos engedélye nélküli bármilyen felhasználása.

1.5.  A Szolgáltató vállalja, hogy a webshopot legalább éves 98,0%-os rendelkezésre állás mellett működtetni. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli és vis maior esetek által okozott üzemzavarok.

Adatkezelési szabályok

1.6. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szolgáltatási Feltételek részét képezi. Az adatkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el: https://gundel.hu/adatvedelem/

Megvásárolható termékek köre

1.7.   A webshop felületen megjelenített termékek online rendeléssel és online rendelés nélkül személyesen is megvásárolhatók.

1.8.   A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, mely esetekben erről Felhasználó részére egyértelmű információ látható.

1.9.  A termékek árai tartalmazzák az Áfát, és a csomagolási díjat, szállítási díjat azonban nem tartalmaznak.

1.10. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a webshop felületén teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról és feltételeiről.

Rendelés menete

1.11. A weboldalon keresztül az Ügyfél elektronikus úton Megrendelést adhat le a kiválasztott termék(ek) Kosárba helyezésével, a termékekre vonatkozó mennyiségek kiválasztásával, egyúttal köteles megadni a számlázási adatokat. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.

A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti.

 1.12. A Megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A szolgáltató webáruház köteles a Vásárló megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.13. Szeszes italok esetében Szolgáltató kizárólag a jogszabályban meghatározott kereskedelmi mennyiséget el nem érő mennyiséget értékesít Ügyfél/Vásárló részére. Szolgáltató a 18. életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt nem értékesít. Az életkor megfelelő, hitelt érdemlő igazolását a termék személyes átvételekor Szolgáltató jogosult kérni Vásárlótól.

Fizetési mód

1.14. A webshopban történő online vásárlás kizárólag bankkártyás fizetési móddal történhet az OTP SimplePay rendszerén keresztül. A Szolgáltató által elfogadott kártya típusok a fizetési adatok bevitelét megelőzően megjelennek a webshop felületén.

Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

  • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi.
  • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

 A Weboldalon megrendelést leadó Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldalon keresztül történő értékesítés kizárólag végfelhasználók részére történik. A weboldalon keresztül vásárolt termékek kereskedelmi célú újra-, vagy tovább értékesítése tilos.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.15. A megrendelések feldolgozása a visszaigazolás elküldését követő 24 órán belül megkezdődik. Erről Vásárló külön tájékoztatást nem kap.

1.16. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanap, amely időtartamon belül a megvásárolt termék átvételre kész. Ha Szolgáltató és Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.17. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

1.18. A webshopban vásárolt termékek átvételére kizárólag személyesen van lehetőség A személyes átvétel és személyes – online rendelés nélküli – vásárlás esetén a termékeket árusító üzlet, egyben átvevőhely címe: Gundel Étterem és Kávéház, 1146 Budapest, Gundel Károly út 4. Személyes vásárlás esetében a Szolgáltató nem garantálja, hogy a kiválasztott termék a vásárlási szándék időpontjában az üzletben készleten van. Nem online leadott rendelés esetén, a kiválasztott termék elérhetőségéről javasoljuk, hogy érdeklődjön a Szolgáltató adatai pontban leírt telefonszámon vagy e-mail címen. A weboldalon megvásárolt termékek átvételére az étteremnek a weboldalon feltűntetett nyitva tartási ideje alatt van lehetőség.

A Vásárló köteles a megrendelt Termék(ek) mennyiségi és minőségi megfelelőségét a kézbesítést, illetve átvételt követően késedelem nélkül ellenőrizni.

A Szolgáltató a számlát elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

Elállás joga

1.19. A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.20. A Vásárló elállási jogát a webshop felületén letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, Szolgáltató részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Vásárló elállási szándékának. A megrendelt terméket a Vásárló személyesen, a termék eredeti, megvásárolt állapotában, annak csomagolásával az átvétel helyén tudja visszaadni Szolgáltatónak, mely elengedhetetlen feltétel a termék árának Vásárló részére történő visszafizetéséhez. A termék visszajuttatásának költsége a Vásárlót terheli.

Törölt megrendelés esetén a visszafizetés a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre a Szolgáltató – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

Garancia, jótállás

1.21. Termékeinkre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jótállás, kellékszavatosság, és termékszavatosság szabályai az irányadóak.

Panaszkezelés

1.22. Vásárló a Szolgáltató felé irányuló panaszát Szolgáltató alábbi elérhetőségein, kizárólag írásban nyújthatja be.

A szolgáltató neve: GBR Event Kft.

A szolgáltató székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. 1. em. 1. ajtó

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@gundel.hu

Szolgáltató együttműködik a Vásárlóval a fogyasztói panasz, jogvita békés úton történő rendezésére.

1.23. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Békéltető Testületi eljárásban elsődleges a meghallgatások online úton történő lebonyolítása. A Vásárló jogosult kérni személyes meghallgatást is. 

Békéltető testületek listája és elérhetőségei:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

1.24. A 200.000,- forintot meg nem haladó ügyértékű eljárásokban a Szolgáltatóra nézve kötelező érvényű alávetés vonatkozik a Békéltető Testület határozatára, melynek értelmében amennyiben a webáruház nem teljesíti a határozatban foglaltakat, akkor a Vásárló kérheti a bíróságtól, hogy a határozatot végrehajtási záradékkal lássák el, mely alapján végrehajtási eljárást kezdeményezhet a Vásárló a webshopot üzemeltető Szolgáltatóval szemben. 

Vegyes rendelkezések

1.25. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Budapest, 2024. február 16.