Gundel húsvéti nyeremény

Játékszabályzat


 sze 

Húsvéti játék - Gundel Elefánt tojás keresése és szeretése

A Gundel híres arról, hogy húsvétkor átszellemül, és a hagyományokra építkezik,  az ünnep ízeit gondos előkészületekkel teszi az asztalokra. Húsvét hete nálunk 2023. április 03-10-ig tart, így már március 27-től elindítjuk a Gundel húsvéti visszaszámlálást:
8 napon keresztül, minden napra egy fantáziadús elefánttojást rejtünk el a posztok között!

Mit kell ehhez tenned, hogy nyerj?

Keresd a facebook oldalunkon a tojásokat, szeresd (like) és posztok alatti hozzászólásban tagg-eld be Te kivel jönnél el hozzánk. Több hozzászólás a posztokhoz, nagyobb esély lehetőség!


Játékban valórészvételhez szükséges teendők:

📍Likeold a facebookon közzétett tojás posztokat mind a 8-at!

📍Hozzászólásban taggeld be, akivel eljönnél a nyereményétkezést elfogyasztani.

 

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE:

A játék elnevezése: „Gundel Étterem Kávéház nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője: GBR Event Kft. a (cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. 1. em. 1.)

cégjegyzékszám: 01 09 371905 adószám: 28741844-2-42 továbbiakban: Szervező. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: közösségi portál) a játék időtartama alatt „Követés” („Follow”) és („comment”) kapcsolatot alakít ki az Szervező „Gundel Cafe Patisserie Restaurant” elnevezésű facebook oldalával. A játékban 3, véletlenszerűen kiválasztott rajongók között kerül kisorsolásra a nyeremény.

 

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

 

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A játék 2023. március 27. napján kezdődik és 2023. április 03. napjáig tart.

 

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából a https://www.facebook.com/gundel.restaurant/ felületen: 2023.03.27-04.03-ig az elefánt tojásokat tartalmazó posztokra kedvelést („Like”) kattint és („comment”) kapcsolatot alakít ki tagg-el egy személyt akivel elfogyasztaná a nyeremény étkezést a „Gundel Cafe Patisserie Restaurant” –ban.

 

VI. NYEREMÉNY:

A nyeremény 3 db étkezési voucher bruttó 30 000 Ft értékben, 2 fő részére, alkoholmentes itallal és kávéval,  szervízdíjjal együtt.
Érvényessége: 2023.04.04-2023.05.31.

 

VII. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás időpontja 2023.04.04. kedd.
A nyertes játékosokkal a sorsolást követően a Gundel Cafe Patisserie Restaurant profilon keresztül üzenetben felveszük a kapcsolatot. A Szervező nyomtatott Gundel vouchert ad át, az átvétel személyesen az étteremben, utolsó időpontja: 2023.04.04-04.07. péntekig.

A nyeremény nem átruházható.

 

VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessekkel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

IX. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

10.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, email címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

10.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.
A Játékosok személyes adatait a Szervező további online kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után sem törli.

 

XI. KIZÁRÁS

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

XII.VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.